Upravit stránku

Kvalita, Životní prostředí, Bezpečnost informací

Politika jakosti organizace je důležitým nástrojem řízení, vycházející z vize organizace. Politikou jakosti se udržuje a rozvíjí systém managementu jakosti, sjednocuje se činnost a úsilí organizačních útvarů i jednotlivců směrem ke zlepšování jakosti.

Politiku jakosti vypracovává vrcholové vedení a schvaluje ji jednatel společnosti.

POLITIKA JAKOSTI

Politika vyjadřující význam jakosti pro podnik

Naše koncepce se jmenuje jakost - jakost výrobků, jakost služeb, jakost zaměstnanců, jakost podnikání.

Politika jakosti zaměřená na zákazníky

Naším cílem je splnit požadavky a očekávání zákazníka jakostí své práce.
Požadavky zákazníka řešíme rychle a beze zbytku.

Politika jakosti k pracovníkům

Zaměstnanec je náš spolupracovník.

Politika jakosti k subdodavatelům

Volbou subdodavatele ovlivňujeme jakost našich výrobků.

Politika zlepšování jakosti

Odstraněny musí být nejen chyby, ale i příčiny.

Enviromentální politika

 
Ochrana životního prostředí je pevnou součástí podnikové strategie a hraje ve společnosti významnou roli s ohledem na zdraví, bezpečnost a blaho jeho zaměstnanců a další kvalitu života.
 
Neustálé zlepšování
Společnost podporuje efektivní začlenění ochrany životního prostředí do povědomí zaměstnanců společnosti, dodavatelů, zákazníků a dalších zainteresovaných stran s cílem neustále zlepšovat péči a vztah k životnímu prostředí
 
Respektování právních a jiných předpisů
Společnost respektuje požadavky právních i jiných předpisů a pravidelně hodnotí svůj soulad s těmito předpisy
 
 Zmírňování environmentálních dopadů
Společnost zavádí opatření směřující ke zmírňování dopadů všech prováděných činností ve výrobním a servisním procesu s ohledem na jejich technickou a ekonomickou proveditelnost.
 
Šetření přírodních zdrojů
Společnost realizuje kroky vedoucí k racionálnímu využití přírodních zdrojů nezbytných pro podnikatelské aktivity a kroky směřující k opětovnému zhodnocení vznikajících odpadů
 
Prevence
Společnost přijímá preventivní opatření k zajištění bezpečného a ekologického řízení svých činností, zejména opatření k zamezení vzniku havárií a mimořádných událostí
 
Výcvik, zvyšování povědomí
Společnost seznamuje se systémem ochrany životního prostředí všechny své zaměstnance i osoby, které pro společnost nebo jejím jménem pracují, zajišťuje výcvik a odbornou způsobilost v oblasti ochrany životního prostředí v souladu
 
Komunikace
Společnost otevřeně komunikuje o svých záměrech se všemi zainteresovanými stranami, přijímá jejich připomínky a stížnosti a řeší je
 
Progresivní technologie
Společnost při návrhu a realizaci svých výrobků a služeb používá nejlepších dostupných  technologií (BAT technologie)

Kontaktní formulář

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti